Nie bój się akupunktury
Nie bój się akupunktury

SÅ‚yszÄ…c sÅ‚owo akupunktura, bezwiednie już myÅ›limy o wbitych w ciaÅ‚o igÅ‚ach i na pewno wiele osób zastanawia siÄ™, czy to naprawdÄ™ nie boli, a przede wszystkim, czy jest w jakikolwiek sposób pomocne w przypadku wielu schorzeÅ„. Medycyna chiÅ„ska korzysta z rozwiÄ…zaÅ„ opracowanych wieki temu, które nadal okazujÄ… siÄ™ skuteczne i wysoce konkurencyjne wobec rozwiÄ…zaÅ„ wybieranych przez zachodniÄ… medycynÄ™ opierajÄ…cÄ… siÄ™ gÅ‚ównie na lekach powstaÅ‚ych z chemicznie syntetyzowanych i oczyszczonych zwiÄ…zków. W przypadku akupunktury chodzi o to, by zazwyczaj przy pomocy igieÅ‚ ukierunkować przepÅ‚yw energii w ciele na wÅ‚aÅ›ciwy sposób.

Terapia tego typu odnosi skutek przy uporczywych bólach krÄ™gosÅ‚upa lub gÅ‚owy, migrenach, a także przy obniżaniu zespoÅ‚u napiÄ™cia przedmiesiÄ…czkowego, problemach z ukÅ‚adem pokarmowym i innych. ChiÅ„ska medycyna jest także skuteczna we wspomaganiu wychodzenia z uzależnieÅ„ ze wskazaniem na papierosy i narkotyki. Niezwykle cienkie igÅ‚y muszÄ… zostać wbite z odpowiedniÄ… siÅ‚Ä… pod prawidÅ‚owym kÄ…tem. JeÅ›li przeprowadzamy zabieg w renomowanym gabinecie i powierzamy siÄ™ wprawnym rÄ™kom fachowca, nie musimy siÄ™ niczego obawiać. Należy pamiÄ™tać, by nigdy nie próbować przeprowadzać zabiegów samemu, bez odpowiedniego przygotowania lub u osoby, która nie legitymuje siÄ™ odpowiednimi uprawnieniami.

Podobne

Czy reklama internetowa może być opłacalna?

Czy reklama internetowa może być opłacalna?

W wspóÅ‚czesnych czasach, gdzie coraz bardziej popularny staje siÄ™ Internet, nikogo już wÅ‚aÅ›ci...
Jak leczy się ból za pomocą akupunktury i po jakim okresie przeważnie następuje poprawa?

Jak leczy się ból za pomocą akupunktury i po jakim okresie przeważnie następuje poprawa?

Wbrew powszechnym opiniom nie wystarczy jeden zabieg aby ból natychmiast ustÄ…piÅ‚, chocia...
Agroturystyka na wysoki standard

Agroturystyka na wysoki standard

Jeśli jedziemy po raz pierwszy na wczasy agroturystyczne to właściwie, czego powinniśmy się spodziew...