Posiadanie dużych pieniędzy
Posiadanie dużych pieniędzy

Mówi siÄ™, że pieniÄ…dze nie dajÄ… szczęścia, ale ich brak na pewno nie czyni ludzi bardziej szczęśliwymi, niż gdyby ich mieli pod dostatkiem. Nie jest rzeczÄ… nagannÄ… posiadanie dużych lub nawet bardzo dużych pieniÄ™dzy. Ważne jest, jak bÄ™dziemy je zdobywać oraz z nich korzystać. Dochodzenie do dużych pieniÄ™dzy czÄ™sto trwa latami i bywa okupione niejednokrotnie kosztem wielu wyrzeczeÅ„ i poÅ›wiÄ™ceÅ„. Ludzie, którzy w ten sposób dochodzÄ… do wielkich majÄ…tków, z reguÅ‚y wiedzÄ…, jak dobrze wydawać pieniÄ…dze i jak je szanować. ZnajÄ… prawdziwÄ… wartość pieniÄ…dza i wiedzÄ… również, jakÄ… wartość ma dobra lokata. Ale nie zawsze duże pieniÄ…dze sÄ… zgromadzone w sposób uczciwy.

Bywa, że  odbywa siÄ™ to niezgodnie z prawem lub z naruszeniem ogólnie przyjÄ™tych norm współżycia spoÅ‚ecznego np. nieuczciwa konkurencja, ujawnianie i sprzedawanie cennych informacji, itp. Osobnym rozdziaÅ‚em sÄ… oszustwa podatkowe, w każdym prawie kraju dość powszechne. Zdecydowanie lepiej bogacić siÄ™ w sposób naprawdÄ™ uczciwy, by nie wejść w konflikt z prawem, w wyniku czego można stracić wszystko to, co siÄ™ w sposób nieuczciwy zarobiÅ‚o i być może narazić siÄ™ na karÄ™ pozbawienia wolnoÅ›ci, która na wiele lat może wyeliminować czÅ‚owieka ze spoÅ‚eczeÅ„stwa oraz znacznie utrudniać późniejszy powrót do normalnego funkcjonowania.          

Podobne

Wypoczynek w Indonezji

Wypoczynek w Indonezji

Indo-Explorer to odpowiedź dla tych, którzy pytajÄ… jak poznać IndonezjÄ™ ze wszystkich stron. ...
Kolejności powstawania domu

Kolejności powstawania domu

Budowa domu jest procesem potrzebujÄ…cym mnóstwo czasu i pochÅ‚aniajÄ…cym wiele pieniÄ™dzy. Zatem...
Problemy wychowawcze w przedszkolu

Problemy wychowawcze w przedszkolu

Celem wychowywania dziecka jest stałe poznawanie dziecka, jego umiejętności, zamiłowań. Przede wszys...