Stanisław Masłowski
Stanisław Masłowski

Twórczość tego malarza można zaklasyfikować do polskiego realizmu. StanisÅ‚aw MasÅ‚owski (1853-1926) malowaÅ‚ przede wszystkim sceny z życia różnych ludzi oraz uwieczniaÅ‚ na pÅ‚ótnach polskie krajobrazy. UczyÅ‚ siÄ™, jak wielu innych artystów tego okresu, w Warszawie, a jego nauczycielami byli miÄ™dzy innymi Wojciech Gerson i Antoni KamieÅ„ski. Po ukoÅ„czeniu studiów czÄ™sto wyjeżdżaÅ‚, na przykÅ‚ad na UkrainÄ™, którÄ… pokochaÅ‚ za urocze widoki, trochÄ™ podobne do polskich, muzykÄ™ i zwyczaje. WzorowaÅ‚ siÄ™ nieco na twórczoÅ›ci Józefa CheÅ‚moÅ„skiego i Józefa Brandta, przynajmniej w poczÄ…tkowych latach swojej kariery malarskiej.

Na Ukrainie czÄ™sto tworzyÅ‚ obrazy przedstawiajÄ…ce licznych mieszkaÅ„ców tych obszarów, czyli Kozaków. Nie skoÅ„czyÅ‚ na tym kraju swoich podróży - trafiÅ‚ też do Monachium i do Paryża, odwiedziÅ‚ Tunis. WiÄ™kszość jego obrazów to dzieÅ‚a olejne, ale MasÅ‚owski nie unikaÅ‚ również akwareli. CzerpaÅ‚ z dorobku malarzy impresjonistów. Najważniejsze dzieÅ‚a tego malarza to "Malwy w ogródku", "Jarmark", "WieÅ›niak przy kapliczce", "Łubin", "Staw w Radziejowicach". UczestniczyÅ‚ w wielu wystawach i plenerach malarskich, gdzie szkoliÅ‚ warsztat i prezentowaÅ‚ prace.

Podobne

Outlety internetowe - czas na odzieżowe łowy!

Outlety internetowe - czas na odzieżowe łowy!

Nie oszukujmy siÄ™ - każda z nas uwielbia robić zakupy. W szczególnoÅ›ci, gdy wiążą siÄ™ one z m...
Shopping

Shopping

Moda na robienie zakupów przyszÅ‚a do Polski jak zwykle z Europy Zachodniej i Stanów Zj...
Nowoczesne autokary

Nowoczesne autokary

Wiele osób korzysta z przewozów autokarowych nie tylko na terenie kraju ale i miÄ™dzyna...